Darilni boni & Program zvestobe

GEMA GOLDWARE

Darilni boni & Program zvestobe

Zavedamo se, da je izbira pravega kosa nakita odvisna od osebnih želja posameznika, zato je lahko darilni bon čudovito darilo za vsako priložnost. Namesto izdelka lahko za nakupom darilnega bona v naši spletni trgovini, prepustite izbiro nakupa izdelka obdarovancu. Izbirate lahko med darilnimi boni v vrednosti 20 €, 50 € ali 100€. Obdarjenec s tako pridobljenim bonom ob nakupu izbere plačilno sredstvo darilni bon.

Program zvestobe

Za vas smo pripravili poseben program zvestobe, ki deluje po načelu seštevanja vrednosti vaših nakupov v naši spletni prodajalni. V program zvestobe vstopite s prvim naročilom. Bonitetni sistem deluje tako, da si s seštevanjem nakupov prislužite Darilni bon Gema, ki ga lahko izkoristite v naslednjih treh mesecih.

Bonitetni koraki

Prvi korak: Dosežen skupni znesek nakupov nad 100 € vam prinese darilni bon v višini 10 €, ki ga lahko izkoristite pri nakupu v naslednjih treh mesecih.
Drugi korak: Dosežen skupni znesek nakupov nad 200 € vam prinese darilni bon v višini 20 €, ki ga lahko izkoristite pri nakupu v naslednjih treh mesecih.
Tretji korak: Dosežen skupni znesek nakupov nad 300 € vam prinese darilni bon v višini 30 €, ki ga lahko izkoristite pri nakupu v naslednjih treh mesecih.
Četrti korak: Dosežen skupni znesek nakupov nad 400 € vam prinese darilni bon v višini 40 €, ki ga lahko izkoristite pri nakupu v naslednjih treh mesecih.
Peti korak: Dosežen skupni znesek nakupov nad 500 € vam prinese darilni bon v višini 50 €, ki ga lahko izkoristite pri nakupu v naslednjih treh mesecih.

Vsak naslednji korak vam prinese dodatni darilni bon za 10 €, za katerega veljajo enaka pravila.

Bonitetni sistem

Bonitetni sistem deluje tako, da se vaši nakupi seštevajo skozi vse leto in sicer od 1.1. do 31.12.

Ko dosežete enega od bonitetnih korakov vam po elektronski pošti pošljemo darilni bon na katerem je izpisana njegova vrednost in številka bona, ki jo vpišete ob naslednjem nakupu.

Sistem bo sam upošteval bonitetno vrednost in jo obračunal pri končni ceni.

Bon velja do datuma veljavnosti, ki je izpisan na njemu.

GEMA CARD

1. GEMA CARD kartica

GEMA CARD kartica je kartica zvestobe in velja izključno na območju Slovenije, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje pravice: 

 1. Z uporabo GEMA CARD kartice,  Zlatarne GEMA na Ankaranski 2  v Kopru, se nakupi imetnika kartice seštevajo. Za vsak nakup v višini 20 EUR prejme 20 točk za kar pridobi en žig.
 2. Ob izpolnitvi kartice z petimi žigi, imetniku v Zlatarni GEMA na Ankaranski 2, Koper podarijo darilni bon v višini 20 EUR, ki ga lahko imetnik uporabi, kot plačilno sredstvo ob naslednjem nakupu.
 3. Za koriščenje bonitete, ki jo pridobi s pomočjo kartice zaupanja, mora zbrati 100 točk oziroma 5 žigov.
 4. Na eni kartici sta dva koraka koriščenja bonitet, prvi po prejemu 5 žigov in drugi po prejemu dodatnih 5 žigov. Skupna boniteta ene kartice znaša 20 €.
 5. Če imetnik želi, mu po uporabi obstoječe kartice izdajatelj izda novo kartico za kar ponovno podpiše pristopno izjavo ter znova prične z zbiranjem točk.
 6. Zbiranje točk na kartici nima časovne omejitve, medtem ko je mogoče pridobljeni darilni bon uporabiti v roku 90 dni od njegove izdaje.
 7. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino, lahko pa ga imetnik uporabi kot plačilno sredstvo tudi v času drugih akcij.
 8. Ugodnosti, ki jih kartica imetniku prinaša niso časovno omejene.
 9. Upoštevajo se vsi nakupi na glede na način plačila.
 10. Ugodnosti iz kartice veljajo tudi za nakupe blaga v času sezonskih razprodaj in izrednih razprodaj ter spletnih nakupov.
 11. Imetnik kartice zaupanja podjetja GEA Management d.o.o. je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje temeljne pogoje pridobitve kartice.
 12. Imetnik kartice je dolžan pisno posredovati izdajatelju kartice vse spremembe osebnih podatkov, ki so pomembni za poslovanje s kartico,
 13. Izgubo ali krajo kartice je imetnik kartice dolžan pisno posredovati na naslov GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper ali na telefon 05/66 25 488. Kartica bo preklicana in imetniku se bo izstavila nova kartica.
 14. Kartica je uporabna do pisnega preklica s strani izdajatelja ali preklica imetnika. Ob preklicu imetnik kartice izgubi vso pravico do koriščenja vseh ugodnosti.
 15. Podjetje GEA Management d.o.o. se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke s pristopno izjavo uporabljalo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 16. Izdajatelj kartice zaupanja se pridržuje pravico do spreminjanja pravil.

S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

 GEMA CARD kartica je kartonček v obliki kartice s prostori za zbiranje žigov. Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe GEMA CARD kartice in ni dolžan preverjati identitete prinosnika GEMA CARD kartice.

2. Izdajatelj

Izdajatelj in lastnik GEMA CARD kartice je podjetje GEA Management d.o.o., Pristaniška 4, 6000 Koper (v nadaljevanju: GEA).

3. Imetnik GEMA CARD kartice

GEMA CARD kartico lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, kartice ne morejo pridobiti. Pravna oseba kartice ne more pridobiti.

 Imetnik kartice jamči, da je posredoval resnične podatke za namen pridobitve in uporabe kartice. GEA ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

4. Pridobitev GEMA CARD kartice

Kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskane pristopnice, ki je na voljo v Zlatarni GEMA  na Ankaranski 2 v Kopru ter sprejemom teh splošnih pogojev.

Pri podpisu pristopne izjave je potrebno posredovati naslednje osebne podatke:

 1. ime in priimek,
 2. poštno številko in kraj bivanja,
 3. naslov elektronske pošte,
 4. telefonsko ali GSM številko.

Kartico je mogoče uporabljati takoj ob posredovanju podatkov in podpisom pristopne izjave. Imetnik ob prvem nakupu v višini 20 € prejme eno kartico in en žig.

Imetnik kartice je lahko oseba s prebivališčem na območju Republike Slovenije ali oseba, ki nima prebivališča na območju Republike Slovenije. Izdajatelj GEMA CARD kartice bo kontaktne osebne podatke posameznikov, pridobljene po prej veljavnih splošnih pogojih, uporabljal za namene neposrednega trženja v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi tako, da izdajatelja pisno obvesti, da ne želi, da se njegovi podatki uporabljajo za te namene. Izdajatelj bo preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema pisnega ugovora kot je to določeno s temi splošnimi pogoji.

5. Pravice in obveznosti imetnika GEMA CARD kartice

GEMA CARD kartico lahko imetnik uporablja v Zlatarni GEMA na Ankaranski 2 v Kopru. Imetnik lahko kartico uporablja za nakup blaga za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor GEA ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.

 Imetnik lahko pravice iz kartice uporablja le s predložitvijo kartice. Ugodnosti so lahko:

 • splošne za vse imetnike,
 • prilagojene za posamezne skupine imetnikov, glede na pogoje posamezne promocijske akcije,
 • individualno prilagojene na podlagi pogojev posamezne promocijske akcije.

 Imetnik kartice, ki v Evropski uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in želi izpolnitev obrazca DDV-VP za vračilo DDV, lahko veljavno izpolnjeni obrazec pridobi samo v primeru, da po koriščenju popusta kartice na računu za plačilo ostane znesek v višini več kot 50,00 EUR.

 Imetnik kartice ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. GEA si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

 Izdajatelj kartice bo imetnike kartic obveščal preko SMS/MMS-obvestila ali elektronske pošte. Prejemanje SMS/MMS-obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS- in MMS-sporočil. Prejemanje elektronske pošte je mogoče na urejen in veljaven elektronski naslov.

 Imetniki kartice prejemajo SMS, MMS ali obvestila po elektronski pošti, v katerih so splošna obvestila, kuponi s črtno kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na možnosti nakupa, in so odvisni od različnih prodajnih akcij. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da prejeto obvestilo pokaže na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu ali v besedilu obvestila. SMS/MMS-obveščanje delujeta le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev.

 Imetnik kartice lahko odjavi prejemanje SMS, MMS-sporočil ali obvestil posredovanih po elektronski pošti tako, da pisno obvesti izdajatelja kartice preko elektronske pošte ali po pošti na naslov GEA Management d.o.o., Pristaniška 4, 6000 Koper. Izdajatelj bo imetniku v primeru odjave od prejemanja SMS, MMS-sporočil ali obvestil posredovanih po elektronski pošti slednja prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.

 Izdajatelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in/ali kuponi, ki mu jih pošlje. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika.

6. Izguba, uničenje ali kraja kartice

V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice ali ko želi imetnik kartice novo kartico, imetnik izpolni in podpiše novo pristopno izjavo, ki jo prejme na prodajnem mestu Zlatarne GEMA na Ankaranski 2 v Kopru.

 V primeru, da je kartica imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartice s strani tretjih.

7. Obdelava osebnih podatkov

7.1. Pridobitev podatkov

GEMA CARD kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj podjetju GEA Management d.o.o. na pristopni izjavi posreduje naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj:

 • Ime in priimek,
 • Poštna številka in kraj bivanja
 • elektronski naslov in
 •  številko mobilnega ali stacionarnega telefona.

Pri posredovanju podatkov za pridobitev kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka telefona se v bazi imetnikov kartice lahko vodi le pri enem imetniku kartice. GEA te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike kartice.

GEA bo podatke o ugodnostih, popustih in nakupih, opravljenih s predložitvijo kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdeloval v skladu s temi splošnimi pogoji le v primeru, da imetnik kartice, izdane pred sprejemom teh splošnih pogojev, k njim izrecno pristopi:

 • na prodajnem mestu s podpisom na tiskani pristopni izjavi za prenovo imetništva kartice ali
 • preko elektronske pošte.

7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

S predložitvijo kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva kartice, izdajatelj ob uporabi darilnega bona zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, , ipd). Izdajatelj te podatke potrebuje, da:

 • imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva kartice,
 • preverja skladnost uporabe kartice s temi splošnimi pogoji;
 • rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika kartice ali reklamacijah;

7.3. Pravica do ugovora

Imetnik kartice lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

 • za namen posredovanja ponudb in ugodnosti,
 • za namen obveščanja imetnika o ponudbah, za katere izdajatelj predvideva, da ga zanimajo,

 Imetnik lahko obdelavi ugovarja.

 • pisno na naslov GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper
 • pisno po elektronski pošti na naslov: info@gea-management.com

Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS).

Izdajatelj bo v primeru ugovora iz podpisanih Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnjih odstavkov teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika.

Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo kartice, razen na način, da odstopi od imetništva kartice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice.

7.4. Spreminjanje podatkov

V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici v zvezi s prijavo in uporabo kartice, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

 Imetnik spremembo sporoči pisno na prodajnem mestu, po elektronski pošti ali po pošti na naslov Gea Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper. Izdajatelj bo spremembo posredovanih podatkov upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema podatka o spremembi. Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju trenutnega imetnika kartice.

7.5. Uporabniki osebnih podatkov

Izdajatelj osebnih podatkov imetnikov kartice ne posreduje tretjim, razen, s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika kartice.

7.6. Rok hrambe osebnih podatkov

Izdajatelj bo osebne podatke imetnika kartice hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva kartice, v primeru preklica kartice s strani izdajatelja pa še 5 let od preklica.

 7.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Imetnik GEMA CARD kartice ima pravico, da pisno na sedež podjetja GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper ali po e-pošti na naslov: info@gea-management.com, zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti Pravico do ugovora ali do popravka lahko imetnik uveljavlja v skladu z določili teh Splošnih pogojev.

7.8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju GEA Management d.o.o. je Miroslava Grlica e-mail: info@gea-management.com.

8. Odstop od imetništva GEMA CARD kartice

V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva kartice, mora o tem pisno obvestiti izdajatelja kartice po pošti na naslov GEA Management d.o.o. Pristaniška 4, 6000 Koper. S pisnim obvestilo imetnik kartice izgubi pravice iz naslova imetništva kartice po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko je izdajatelja pisno obvestil.

9. Veljavnost GEMA CARD kartice

GEMA CARD kartica velja do preklica izdajatelja ali do odstopa imetnika od imetništva kartice. Izdajatelj si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje ali preneha poslovati.

10. Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.GemaE-shop.com. V tiskani obliki so dostopni tudi na prodajnem mestu v Zlatarni GEMA, Ankaranska 2, 6000 Koper. GEA si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev o katerih bodo imetniki kartice obveščeni preko spletne strani. če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

 Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem kartice rešuje pristojno sodišče v Kopru.

Promocijske akcije

V sklopu posebnih akcij lahko kupite izdelke po akcijski ceni. Tak nakup se šteje v program zvestobe in se koristi kot to določajo pravila programa zvestobe.